ข่าวความเคลื่อนไหว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. จัดงานประชุมวิชาการ (BERAC 9) ประจำปี 2561

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ดีไซน์ใหม่ประเทศไทยเพื่อไปสู่อนาคต (Thailand Grand Design) และ เสวนาเรื่อง "Anyplace Anytime Anybody" โดย คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม (บริษัท บีคอน อินเทอร์เฟส) คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล (บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด) และ อาจารย์ญารินดา บุนนาค (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พร้อมการนำเสนอบทความและงานวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา

#สถาปัตย์ฯ มธ. #บริการสังคม # Service Learning #TDS #TU